Svar: Kalendern som visas i sidspalten uppdateras en gång per timme. Det kan därför dröja en stund efter det att du gjort förändringar på Kyrktorget.se innan du ser detta på er egen hemsida. Kalendersidan visar däremot ändringarna direkt. Se även manualen.