Vi har nu städat en del på adminitrationssidan för Webbpaketet. Vissa delar har gjorts tydligare och saker som inte fyller någon funktion har lyfts bort.