Ändra lösenord, din profil

  1. Välj ”Användare”.

  2. Gör de ändringar som du önskar. Lösenordsval finns längst ned på sidan.
  3. Klicka på knappen ”Uppdatera profil” för att spara ändringarna.