Arbeta med huvudmenyn

Webbpaketets sajter har en meny – Huvudmenyn. I menyn väljer man vilka sidor som ska kunna väljas av besökarna. Just nu är du inne på denna sajts alternativ ”Manual” i menyn.

Lägga till en sida

 1. Välj ”Utseende” och därefter ”Menyer” för att lägga till, flytta och ta bort sidor och undersidor i huvudmenyn.

 2. På sidan som öppnas finns flera rutor. Rutan som heter ”Sidor” visar alla sidor som du skapat. ”Bocka för” en eller flera sidor och klicka sedan på knappen ”Lägg till i menyn” för lägga till dessa i menyn. Sidorna blir då grå lister i den stora ”Huvudmenyrutan”. (Syns inte sidan du vill lägga till? Det finns ett litet fliksystem ovanför listan med sidor, välj ”Visa alla”).

  Rutan ”Kategorier” visar alla kategorier som du skapat för inlägg. ”Bocka för” en eller flera kategorier och klicka sedan på knappen ”Lägg till i menyn” för att lägga till dessa i menyn. Genom att lägga till en kategori i menyn väljer du att skapa ett menyval där enbart vissa av dina inlägg visas, exempelvis de inlägg som handlar om ”Ungdomsverksamhet”. Läs mer om inlägg och kategorier i avsnittet ”Skapa och redigera inlägg”.

 3. Sidorna kommer att visas i samma ordning i menyn som de visas i rutan ”Huvudmenyn”. I exemplet ovan så står ”Start” först i menyn (längst till vänster i menyn på sajten) och ”Kalender” sist (längst till höger i menyn på sajten).
 4. Klicka på knappen ”Spara meny” för att spara.

Ändra ordningen på sidor och skapa undersidor

 1. För att ändra ordningen används drag-och-släpp-principen. Håll ner musknappen på en sida (en grå list) i rutan ”Huvudmenyn” och dra den till en ny position (uppåt eller nedåt i listan) och släpp musknappen.
 2. För att göra en sida till en undersida drar du och släpper sidan just under en annan sida, lite till höger. I exemplet ovan är ”Hitta hit” en undersida till ”Om”.
 3. Klicka på knappen ”Spara meny” för att spara.

Ändra sidans namn i menyn

  1. Normalt sett står den rubrik du skrivit in på en sida också som rubrik i menyn. Detta går dock att ändra. I den stora rutan ”Huvudmenyn” klickar du på nedåtpilen för den sida som du vill ändra menyrubriken på. Listan öppnas då och några alternativ visas.

  2. Skriv in ett nytt namn i rutan ”Navigeringsetikett”. Det du skriver in kommer att visas i sajtens meny istället för sidans rubrik. I exemplet ovan ändrar vi namnet för sidan ”Start”.
  3. Klicka på knappen ”Spara meny” för att spara ändringen.