Editorns knappar

Editorn, redigeringsverktyget som används vid ändring av sidor och inlägg, har ett antal knappar för att underlätta redigeringen. Nedan listas alla knappar och vad de betyder.

Första knappraden

Fet stil | Kursiv stil
Punktlista | Numrerad lista
Citat. Flyttar hela stycket något åt höger.
Vänsterjustera | Centrera | Högerjustera
Lägg till länk (markera det du vill länka) | Bryt länk
Läs mer. Används i inlägg för att minska mängden text som visas på en nyhetssida. Text nedanför ”Läs mer” syns när besökaren öppnat inlägget.
Språk för stavningskontroll. Grundinställningen är svenska.
Byte av språk: Klicka på pilen, välj språk, klicka på ABC-knappen.
Helskärmsläge. Rutans storlek kan också justeras genom att ta tag i nedre högra hörnet med muspekaren och dra hörnet nedåt.
Visa/dölj knapprad två

Andra knappraden

Exempelvis rubrik eller stycke, de två vanligaste formaten på hemsidan. Rubrik1 motsvarar sidornas rubrik (namnet på sidan). Påverkar hela stycket.
Textstorlek
Justera mot sidkanterna. Påverkar hela stycket.
Textfärg
Klistra in oformaterad text | Klistra in text från Word
När man klistrar in text från ordbehandlingsprogram så följer det ofta med kod som påverkar hemsidan. Genom att använda dessa knappar så tas sådan kod bort.
Ta bort formatering
Infoga specialtecken
Ta bort indrag | Lägg till indrag
Indrag flyttar hela stycket ett eller flera steg åt höger.
Ångra | Gör om

Tredje knappraden

Skapa tabell. Tabknappen på tangentbordet går inte att använda för att få jämna kolumner i en lista. Använd istället tabell.
Egenskaper för rad | Egenskaper för cell
Ex: Fast bredd/höjd, placering av texten inom rutan (toppen/botten)
Lägg till rad ovanför | Lägg till rad nedanför | Ta bort rad
Lägg till kolumn till vänster | Lägg till kolumn till höger | Ta bort kolumn
Dela på cell | Slå samman celler