Skapa och redigera inlägg

Inlägg är en slags ”kortare” nyhet (eller liknande information) som märks med datum och visas i listform. Vårt menyalternativ ”Nyheter” är ett exempel på en sida som visar inlägg.

Skapa ett inlägg

 1. Välj ”Inlägg” och därefter ”Skapa nytt”.

 2. Ange en rubrik för inlägget och skriv därefter in inläggets text i editorn (den vita rutan under knapparna för fet stil, kursiv stil osv).


   

 3. Lägg till en bild genom att klicka på ”Ladda upp/infoga” ovanför editorn.

  Du kan antingen välja en bild från din dator eller en bild du tidigare har laddat upp (Mediabibliotek). När du har laddat upp en bilder eller klickat på ”Mediabibliotek” så visas dessa i en lista. Klicka på ”Visa” till höger om bilden. Bildens inställningar kommer då fram.

  Alternerande text: Text som visas när man håller muspekaren över bilden.
  Länkadress: Lämna tomt om man inte ska kunna klicka på bilden. Skriv valfri adress (exempelvis till en annan hemsida) eller använd knappen ”Filadress” för att klick på bilden ska leda till att bilden visas utan övrig text på sidan.

 4. Välj ”Infoga i innehåll” för att lägga till bilden i ditt inlägg. För att sedan ta bort bilden eller ändra storlek på den om det inte blev bra så håller du muspekaren över bilden (i editorn). Två symboler visas, en för redigera bild och en för ta bort bild.
 5. Du kan spara ett pågående arbete genom att välja ”Spara utkast” i rutan ”Publicera” till höger eller välja ”Publicera” om du vill göra inlägget synligt på sajten.
  Visning av inlägg kan ske antingen enligt principen ”Visa senaste inlägg” eller ske utifrån en viss kategori. Du kan exempelvis välja att en sida på sajten enbart ska visa inlägg som hör till kategorin ”Ungdomsverksamhet”. För att koppla ett inlägg till en kategori markerar du den aktuella kategorin i rutan ”Kategorier” innan du väljer att spara/publicera. Om du ännu inte skapat en kategori så kan du göra detta genom att klicka på ”+ Lägg till ny kategori” som finns längst ned i samma ruta.

  Läs mer om hur du visar inlägg på sajten från en viss kategori under avsnittet ”Arbeta med huvudmenyn

Redigera ett inlägg

 1. Välj ”Inlägg” och därefter ”Alla inlägg”.

 2. En lista med alla skapade inlägg visas. Klicka på rubriken för inlägget du vill redigera.
 3. Genomför ändringarna och välj därefter ”Uppdatera” i rutan ”Publicera” till höger.