Widgets och kalender

Widgets är små block av information som ligger i en spalt till höger om innehållet (Sidspalt). Det kan till exempel vara en kalender, senaste nyheter/inlägg, kontaktinformation eller en puff för något som händer i församlingen. Sidspalten visas med samma innehåll på alla sidor.

 1. Välj ”Utseende” och därefter ”Widgets”.

  Widgets, meny

 2. Klicka på den grå rubriken ”Sidspalt” om den inte redan är öppen (ligger till höger). I bilden nedan är ”Sidspalt” i öppet läge.

  Widgets, sidan

 3. Att lägga till och ta bort Widgets fungerar enligt dra-och-släppa-principen. För att lägga till en Widget drar man en sådan från rutan ”Tillgängliga widgets” och släpper den i rutan ”Sidspalt”.
 4. För att ändra ordningen på Widgets (de visas på hemsidan i den ordning de ligger här) tar man tag i den Widget man vill flytta och släpper den på önskad plats.
 5. Vissa Widgets har inställningar eller fält för att fylla i innehåll. För att göra detta klickar man på den grå nedåtpilen till höger om Widgetens namn. Glöm ej att klicka ”Spara” för att spara Widgetens inställningar. Genom att klicka på nedåtpilen så kan man även välja ”Radera”.
 6. Vill man spara de inställningar eller innehåll man skapat i Widgeten men inte använda den just nu så kan man dra Widgeten till rutan ”Inaktiva widgets”.
 7. Du behöver inte spara något på denna sida (utöver inställningarna på varje enskild Widget). De Widgets du valt och deras position sparas automatiskt.

Kalender

Kyrktorgets kalender kan visas både som Widget i Sidspalten (begränsat antal aktiviteter som ni väljer) och som vanlig sida (alla aktiviteter) som nås via menyn. Webbpaketet levereras normalt med bägge alternativen aktiva.

 1. För att lägga till kalendern i Sidspalten följ punkterna 1-5 ovan (Widgetens namn är ”Eventkalender”).
 2. När du dragit kalendern till rutan Sidspalt och klickat på den grå pilen (punkt 5 ovan) så visas några alternativ.

  Widgets, kalender

  Fyll i den rubrik som ska visas ovanför era kalenderaktiviteter (I detta fall ”Kalender”), ert kundnummer på Kyrktorget – Kyrkornas webbplats samt hur många aktiviteter som ska visas.

 3. Spara och stäng.

Not: Kalendern som visas i sidspalten uppdateras en gång/timme. Det kan därför dröja en stund efter det att aktiviteter har lagts in/ändrats på Kyrktorget.se innan förändringen syns på er sajt.

Kalendern som vanlig sida finns bland era sidor. För att ändra rubriken på kalendersidan, se manualavsnittet ”Skapa och redigera sidor”. För att lägga till eller ta bort kalendersidan från menyn eller ändra rubriken i menyn, se manualavsnittet ”Arbeta med huvudmenyn”.

Fylla på kalendern, redigera aktiviteter

Kalenderaktiviteterna hämtas från Kyrktorget.se. För att lägga till nya aktiviteter eller redigera redan inlagda så klickar du på fliken ”Kalender” efter inloggning.

Logga in på Kyrktorget.
Gå direkt till fliken ”Kalender” (om du redan är inloggad).